مدارك مورد نياز و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد

      مدارك مورد نياز و مراحل ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد

 

1-  پرينت قبولي آزمون سراسري

 

  2-اصل مدرک  يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره کارشناسي ( پيوسته يا ناپيوسته)  به همراه ريز نمرات و تأييديه تحصيلي ( مدرکي دال بر گذراندن کليه واحدهاي درسي دوره کارشناسي حداکثر تا پايان شهريور)

 

3-اصل مدرک کارداني به همراه ريزنمرات و تأييديه( درصورت کارشناسي نا پيوسته داشتن)

 

4-كپي شناسنامه كامل 3 سري به همراه اصل شناسنامه .

 

5-كپي كارت ملي3 سري به همراه اصل آن.

 

6-کپي کارت پايان خدمت به همراه اصل آن

تذکر : پذيرفته شدگان مرد لازم است مدرکي را که وضعيت نظام وظيفه آنان را با توجه به مقررات وظيفه عمومي مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تکميلي ارائه نمايند .

 

7-( در صورت اشتغال به تحصيل در دانشگاه ديگر  ) گواهي انصراف از تحصيل .

8-عكس 4×3 سال جاري 6 قطعه پشت نويسي شده

 

                                                                                  

                                                                                   آموزش

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه