امور مالی

 

 حسابداری

 

نام :  راجله

نام خانوادگی:   عسگری

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134661061

 

حراست

  

 

نام :  .

نام خانوادگی:   آقای قدمی

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134660991 

 

دبیرخانه و کارگزینی

  

 

نام :  فهیمه

نام خانوادگی:   خاج

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134661060 

 

کارشناس صندوق رفاه و فناوری اطلاعات

 

 

نام :  عقیل

نام خانوادگی:   کیانی

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134660989

 

مدیر آموزش و فارغ التحصیلان

 

نام :  بهناز

نام خانوادگی:   محمودجانلو

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134661062 

 

کارشناس رشته و نظام وظیفه

 کارشناس رشته و نظام وظیفه

نام :  فهیمه

نام خانوادگی:   محمودجانلو

روز و ساعت پاسخگوئی:    شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 13

تلفن های تماس:    01134661062 

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه