تقویم اجرایی نمیسال اول 1402-1401

باسمه تعالي

اطلاعيه ثبت نام نيمسال اول 1402-1401  ( 14011)

به استناد بخشنامه شماره 48720/21 مورخ 24/03/1393  وزارت علوم و تحقیقات فناوری  و تأیید شورای آموزشی موسسه ، تقويم اجرايي نيمسال اول تحصيلي 1402- 1401 رشته هاي مختلف به شرح جدول ذيل اعلان مي گردد .  

رشته

روز

تاريخ

انتخاب واحد

کليه رشته ها( کارداني کارشناسي )

شنبه الــي  دوشنبه

23-21/ 06/1401

(21 الي 23  شهريور1401)

انتخاب واحد با تأخير

سه شنبه الي جمعه

27 -24/06/1401

(24 الي27شهريور1401)

شروع كلاس

شنبه

28/06/1401

(28 شهريور 1401)

حذف و اضافه

شنبه الي یکشنبه

29-28/06/1401

 (27 الي29شهريور1401)

حذف اضطراري

شنبه الي یکشنبه

 

13-12 /09 /1401

(12 الي13 آذر1401)

پايان کلاس

پنجشنبه

15/10/1401

(15 دي 1401)

شروع امتحانات پايان نيمسال

شنبه

17/10/1401

(17دي1401 )

پايان امتحانات پايان نيمسال

یکشنبه

02/11/1401

(2 بهمن 1401 )

تذکر :

1-دانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام و انتخاب واحد به سايت موسسه مراجعه نمايند .

2-مسئوليت عدم توجه به تقويم اجرايي به عهده شخص دانشجو مي باشد .

     

                                                                       اداره آموزش مؤسسه آموزش عالي توحيد گلوگاه

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه