زیر مجموعه ها

 • ریاست

  دکتر سید عیسی جعفر پور رضائی

   متولد  1345 ریس موسسه غیرانتفاعی توحید  گلوگاه

  پزشک

  فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

  5 سال عضو شورای نظام وظیفه

  4 دوره عضو هیات مدیره نظام پزشکی

  در حال حاضر دادستان انتظامی نظام پزشکی بابل

   

   

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه