انسیه غیبی

مدیر گروه معماری

نام: انسیه

نام خانوادگي: غیبی

آخرين مدرك تحصیلي: فوق لیسانس معماری

تاريخ مديريت : 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه