دکتر محمد حسن طاهری

مدیر گروه مکانیک

نام: محمد حسن

نام خانوادگي: طاهری

آخرين مدرك تحصیلي: دکتری مکانیک

تاريخ مديريت : مهر ماه 1399

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه