22بهمن عید حقیقی برای ملت ماست

22بهمن عید حقیقی برای ملت ماست

فجراست وسپیده حلقه بردر زده است              روز آمده تاج لاله برسرزده است

با  آمدن  امام  در  کشور  ما                           خورشید حقیقت از افق سر زده است

برخیز که فجر انقلاب است امروز                      بیگانه صفت خانه خراب است امروز

هر توطئه ونقشه که دشمن بکشد                  از لطف خدا نقش برآب است امروز

دهه فجر در کلام نورانی ولایت

دهه فجر سرآغاز طلوع اسلام ،خاستگاه ارزشهای اسلامی ،مقطع رهایی ملت ایران وبخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جداساخته است .

دردهه فجراسلام تولدی دوباره یافت واین دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبی مانند به شمار می رود .

دهه فجر انقلاب ازرشحات اسلام است وآیینه ای است که خورشید اسلام دراو درخشیدواین دهه باید با عظمت هر چه تمامتر برگزار شود .

در طلیعه روزهای درخشان فجراز همه شایسته تر تکریم شهیدان وخضوع در برابرروح فداکار آنهاست .

عزت واستقلال امروز کشور وحرکت آن به سوی شکوفایی وکمال یکسره باید مرهون شهیدان شمرده شود .

  امام خمینی (ره):این انقلاب با تاییدات غیبی الهی پیروز شده است .

انقلاب ما متکی به معنویات وخداست .

رمز پیروزی شما ،ایمان ووحدت کلمه بوده است .

این اعجاز بزرگ قرن واین پیروزی بی نظیر واین جمهوری اسلامی محتاج به حفظ ونگهداری است.     

                                    معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه