مراسم حضور حماسی در هفته بسیج - آذر 93

مراسم حضور حماسی در هفته بسیج - آذر  93(تصاویر)

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه