وام دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام شهریه جهت ثبت نام  وام دانشجویی به سایت   BP.SWF.IR مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند .

* دانشجویان متقاضی بعد ثبت درخواست با کارشناس صندوق به شماره تلفن 01134660989  تماس بگیرند .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه