صفی اله فغانپور عزیزی

 
صفی اله فغانپور عزیزی
 
 
 
سوابق تحصیلی :
فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی
لیسانس علوم قضائی
 
 
 
موضوعات تحقیق :
1-فلسطین از منظر حقوق بین الملل
2-جایگاه چک در اقتصاد
3-معوقات بانکی
4-تاریخ تحولات کیفری(قانون نظامیان)
5- حق داشتن وکیل برای متهم در قوانین ایران و سوئد
 
سوابق مدیریتی و اجرائی:
1- معاون قضائی ، رئیس دادگستری و رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بابلسر
2- رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل
3-دادرس دادگستری شهرستان قائمشهر
4-قاضی ناظر زندان دادگستری بابل
5-قاضی شورای حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
6-قاضی کمیسیون حل اختلاف اداره اقتصاد و دارائی بابل
7- قاضی کمیسیون ماده صد شهرداری بابلسر
8-قاضی کمیسیون ماده 147و148 قانون ثبت اداره ثبت اسناد و املاک
9-مربی تربیتی مدارس شهرستان بابلسر
10-مدیر عامل تعاونی مسکن دادگستری شهرستان بابل
11-مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی نگین شمال
12-عضو کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران
13-وکیل پایه یک دادگستری
14-حضور بیش ار 3 سال در جبهه
15-جانباز جنگ تحمیلی
16-مشاور حقوقی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا
 
 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه