تبریک روز مهندس

.روز بزرگداشت دانشمند ایرانی"خواجه نصیرالدین طوسی" و روز مهندس بر تمامی مهندسین مبارک باد

به امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه