جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان گلوگاه با حضور مسئولین دانشگاهها

 

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان گلوگاه با حضور مسئولین دانشگاهها وموسسات آموزش عالی شهرستان گلوگاه در فرمانداری شهرستان گلوگاه برگزار شد .

جلسه در ساعت 9 صبح روز چهار شنبه 13/9/92 در دفتر معاونت محترم فرماندار با حضور مسئولین دانشگاهها ومسئولین قضایی وامنیتی برگزار گردید .

در این جلسه مسایل ومشکلات آموزشی امنیتی ورفاهی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت وهریک از حاضرین در جلسه نظرات وپیشنهادات خود را بیان نمودند . در خاتمه تاکید گردید همه مسئولین شهرستان در جهت رفع موانع ومشکلات رفاهی وامنیتی دانشجویان تلاش نمایند تا شاهد رشد وبالندگی وتعالی فرزندان کشور عزیز مان باشیم .

جلسه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

                                                                                                                                                                            

جلسه آموزشی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه –آذر 92

جلسه ستاد اجرایی شاهد وایثار گران

جلسه ستاد اجرایی شاهد وایثار گران/تصاویر

گفتمان و اندیشه جوان

گزارش گفتمان و اندیشه جوان در موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه/عکس

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه