درخواست وام ترم بهمن

دانشجویان که درخواست وام داشجویی دارند از طریق سایت https://refah.swf.ir/Account/Login ادرخواست خود را ثبت نمایند مهلت ثبت درخواست تا 20 اردیبهشت 1403

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه