فرم ثبت نام دانشجویان جدید الورود

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود لطفا با توجه به مقطع قبولی فرم زیر دانلود کرده و تکمیل کنید

دانلود فرم ثبت نام کارشناسی ارشد 

دانلود فرم ثبت نام کارشناسی پیوسته 

دانلود فرم ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

دانلود فرم کاردانی

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه