وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که درخواست وام دانشجویی دارند میتوانند از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://bp.swf.ir/  تا هفته آینده مورخ 13 اسفند ماه درخواست خود را ثبت نمایند و یا با شماره 01134660989 تماس حاصل فرمایید

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه