تعطیلات

قابل توجه  دانشجویان و اساتید گرامی

موسسه از روز شنبه مورخ 18 بهمن ماه به مدت یک هفته تعطیل می باشد .(تعطیلات پایان امتحانات ) 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه