تاریخ امتحان مجدد

مهم                قابل توجه کلیه دانشجویان               مهم

زمان برگزاری مجدد کلیه امتحانات به دلیل مشکلات پیش امده
(نوسانات برق و قطعی تلفن)

به جدول ذیل توجه نمایید:

تذکر1: شرکت در امتحانات در تاریخ مقرر الزامی باشد در غیر اینصورت آموزش هیچگونه مسئولیتی در قبال امتحان ندادن دانشجویان ندارد.

 

تذکر2:  آخرین مهلت ارائه دروس عملی(  کارگاهی – آزمایشگاهی- کارآموزی- کارورزی- پروژه- طرح) تا تاریخ 15/11/1399 می باشد.

 

ردیف

 

امتحانات با تاریخ قبلی

 

امتحانات با تاریخ جدید

 

روز

 

ساعت

1

20/10/1399

21/10/1399

22/10/1399

23/10/1399

 

 

13/11/1399

دوشنبه

9صبح

2

24/11/1399

27/10/1399

29/10/1399

30/10/1399

 

 

14/11/1399

سه شنبه

9صبح

3

01/11/1399

04/11/1399

05/11/1399

06/11/1399

 

15/11/1399

چهارشنبه

9صبح

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه