دانشجویان بدهکار

قابل توجه دانشجویان گرامی با توجه به اینکه انتخاب واحد تمامی دانشجویان به صورت موقت می باشد در صورتی که تا اخر اردیبهشت ماه نسبت به واریز شهریه اقدام ننمایید کلیه انتخاب واحد حذف شده و این ترم مرخصی ثبت میشود .

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام در سامانه سجاد به آدرس زیر مراجعه نمایید .

https://portal.saorg.ir/

فرم های ثبت نام دانشجویان جدید الورود

فرم کاردانی

 

فرم کارشناسی ناپیوسته

 

فرم کارشناسی پیوسته

 

فرم کارشناسی ارشد 

 

وام دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویانی که درخواست وام دانشجویی دارند میتوانند از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس https://bp.swf.ir/  تا هفته آینده مورخ 13 اسفند ماه درخواست خود را ثبت نمایند و یا با شماره 01134660989 تماس حاصل فرمایید

اینترنت رایگان