رضا شمس تبار

مدیر گروه عمران

نام: رضا

نام خانوادگي: شمس تبار

آخرين مدرك تحصیلي: فوق لیسانس عمران

تاريخ مديريت : 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن:  01134661060-62    01134660989    ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه