دکتر محمد جواد امیرخانلو

مدیر گروه برق - کامپیوتر .

نام: محمد جواد

نام خانوادگي: امیرخانلو

آخرين مدرك تحصیلي: دانشجوی دکتری-برق

تاريخ مديريت : مهر ماه 1391تا كنون

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن:  01134661060-62    01134660989    ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه