تصاویر : بازدید خانم دکتر شمیرانی مدیر کل دفتر غیردولتی و هیات همراه از موسسه توحید گلوگاه

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه