اطلاعیه امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم شروع امتحانات نیمسال اول 98-99 از تاریخ 14 دی ماه 1398 می باشد .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه