اطلاعیه مهم

اطلاعیه
باطلاع دانشجویان محترم می رساند :
با توجه به بخشنامه وزارت آموزش عالی شرط ورود به جلسه امتحانات داشتن کارت ورود به جلسه می باشد دانشجویان بدهکار  موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نمی باشند لذا تاکید می گردد قبل از شروع امتحانات نسبت به تسویه بدهی شهریه اقدام  نمایند قابل ذکر است نامه تسویه مالی مجوز ورود به جلسه امتحان نمی باشد

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه