درخواست معافیت تحصیلی

ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور از طریق پلیس +10 بدین نحو که مشمولان مورد نظر بدون مراجعه به دانشگاه با ارائه برگ قبولی در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و یا سایت مرک سنجش و آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10) محل استقرار دانشگاه یا محل سکونت مراجعه نمایند . ضمنا در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10 نمی باشد.

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه