امتحان عملی دروس معماری - مهندس موسوی

  • پرینت

 

 

 

 

اطلاعیه :

ظهر روز سه شنبه مورخه 17/04/1399 از ساعت 14 12 آزمون عملی کلیه دروس کارگاهی و عملی که با مهندس موسوی ارائه شده است برگزار می گردد.

لیست دروس :

 کارگاه معماری و ساخت , بیان معماری 1 , بیان معماری 2 , کاربرد نرم افزارهای ترسیمی , کامپیوتر مقدماتی , پرسپکتیو(هندسه 2) , کاربرد کامپیوتر , ترسیم فنی , هندسه ترسیمی , درک و بیان معماری 1 , درک و بیان معماری 2 و کاربرد نرم افزاررایانه ای در معماری

عدم شرکت در جلسه امتحان به منزله حذف درس می باشد.