دریافت کارت ورود به جلسه

 

داتشجویان گرامی جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات از روز شنبه مورخ 7 تیرماه  به واحد حسابداری خانم عسگری مراجعه نمایند . ضمنا دانشجویان میتوانند از طریق سایت در قسمت تاییدیه انتخاب واحد از تاریخ امتحانات خود مطلع شوند .

 

 

 

 

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه