اطلاعیه انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان محترم مبلغ انتخاب واحد به صورت علی الحساب می باشد مبلغ نهایی انتخاب واحد پس از حذف و حذف مشخص می شود

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه