رشته های موسسه توحید گلوگاه

 

رشته های موسسه غیرانتفاعی توحید گلوگاه

 

 

 

 

ردیف

رشته

مقطع

1

مکانیک تبدیل انرژی

کارشناسی ارشد

2

عمران سازه

کارشناسی ارشد

3

برق سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

4

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

5

مهندسی برق قدرت

کارشناسی پیوسته

6

حسابداری

کارشناسی پیوسته

7

مهندسی علوم و صنایع غذایی

کارشناسی پیوسته

8

مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته

9

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

10

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

11

مهندسی تکنولوژی  برق قدرت

کارشناسی ناپیوسته

12

مهندسی تکنولوژی کنترل

کارشناسی ناپیوسته

13

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

14

مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته

15

مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

کارشناسی ناپیوسته

16

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

17

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین افزار

کارشناسی ناپیوسته

18

مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی

کارشناسی ناپیوسته

19

مهندسی تکنولوژی سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته

20

مهندسی علمی کاربردی معماری

کارشناسی ناپیوسته

21

برق - قدرت

کاردان فنی

22

برق- الکترونیک

کاردان فنی

23

عمران- کارهای عمومی ساختمان

کاردان فنی

24

معماری

کاردان فنی

25

طراحی پوشاک

کاردانی

26

حسابداری

کاردانی

27

ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان

کاردانی پیوسته

28

ساخت و تولید ماشین افزار

کاردانی پیوسته

29

الکترونیک- مخابرات دریایی

کاردانی پیوسته

30

الکتروتکنیک- برق صنعتی

کاردانی پیوسته

31

الکترونیک عمومی

کاردانی پیوسته

32

نرم افزار-کامپیوتر

کاردانی پیوسته

33

نقشه کشی معماری

کاردانی پیوسته

34

تاسیسات-تهویه مطبوع

کاردانی پیوسته

35

الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

کاردانی پیوسته

36

نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی

کاردانی پیوسته

37

مکانیک خودرو-مکانیک خودرو

کاردانی پیوسته

38

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه