توجه : امتحان تربیت بدنی

قابل توجه كليه دانشجويان
امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی 1 و 2  استاد یگانه  روز چهارشنبه مورخ 04/11/96 ساعت 15  در سالن ورزشی شهید سینه سپهر  برگزار می گردد.


امتحان پایان ترم درس تربیت بدنی 1 و2 (خانمها) استاد قاسمیان  روز  چهارشنبه مورخ 13/10/96  ساعت 12 در دانشگاه برگزار می گردد. 

مباحث امتحان:
فصل ناهنجاریهای بدنی و حرکات اصلاحی – خودآزمایی جسمی و حرکتی

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه