تعطیلات تابستان

موسسه غیرانتفاعی توحید تا تاریخ 15 شهریور فقط روزهای دوشنبه دایر می باشد دانش آموختگان و دانشجویان عزیز لطفا فقط در همین روز مراجعه فرمایند .

شماره تماس

آقای عسگری 09111547325

آقای کیانی 09395128866

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه