قابل توجه كليه دانشجويان

به دلیل تغییرات درحذف و اضافه دانشجویان

تأییدیه نهایی انتخاب واحد را از سایت

دریافت و در اسرع وقت

به مدیر گروه تحویل نمایند .

 

© حق نشر موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه.
استان مازندران -کیلومتر 3 جاده گلوگاه بهشهر
تلفن: 01134669911-14   ایمیل: info [at] ihetohid.ac.ir

موسسه آموزش عالی توحید گلوگاه