درخواست معافیت تحصیلی

  • پرینت

ثبت درخواست معافیت تحصیلی برای مشمولان پذیرفته شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور از طریق پلیس +10 بدین نحو که مشمولان مورد نظر بدون مراجعه به دانشگاه با ارائه برگ قبولی در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور و یا سایت مرک سنجش و آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس +10) محل استقرار دانشگاه یا محل سکونت مراجعه نمایند . ضمنا در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک پلیس +10 نمی باشد.